Ranljive skupine

STORITVE  IN PONUDBA ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu splošne knjižnice zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. Unescovi standardi za splošne knjižnice prav tako poudarjajo, da je potrebno zagotoviti enakovreden dostop do storitev za skupine uporabnikov, ki zaradi določenih razlogov ne morejo uporabljati osnovnih storitev knjižnice.

Za gibalno ovirane in slabovidne obiskovalce ima Knjižnica Hrastnik urejen prilagojen dostop.

Izposoja na domu –  storitev, ki smo jo ponovno začeli izvajati v letu 2018. To je storitev, ki omogoča članom naše knjižnice, da jim knjižnično gradivo dostavimo na dom brezplačno. Z izposojo na domu želimo vsem občanom, ki bi želeli brati oziroma obiskovati knjižnico, vendar zaradi bolezni ali starosti ne morejo priti do knjižnice, omogočiti dostavo gradiva na dom.

Bralni krožek za oskrbovance Doma starejših Hrastnik – v letu 2018 smo uvedli nov projekt Bralni krožek za oskrbovance Doma starejših Hrastnik. Skupina bralnega krožka se dobiva enkrat mesečno, ob predhodni najavi.  V večnamenskih prostorih  Doma starejših Hrastnik knjižničarka bere kratko prozo, novele ali krajše zgodbe. Skupina tvori starostnike, ki sami ne zmorejo brati, a radi poslušajo.

Elektronska lupa – naprava, ki je namenjena vsem slabovidnim uporabnikom, je enostavna za uporabo in omogoča velike povečave. Nameščena je v posebnem kotičku v e-učilnici.

Pravljične urice – v sodelovanju z OŠ Hrastnik organiziramo pravljične urice za otroke s posebnimi potrebami.

Zvočne knjige

Knjige z večjim tiskom so posebej označene z zeleno piko (Zbirke Povečava, Srebrne niti in Bisernice)

Od leta 2012 oblikujemo posebno zbirko Lahko branje na mladinskem oddelku, ki je namenjena:

  • osebam z motnjo v duševnem razvoju,
  • gluhim in naglušnim,
  • tujcem,
  • starejšim,
  • slabovidnim,
  • bralcem z disleksijo (DISLEKSIJA),
  • osebam z možganskimi poškodbami itd.

Lahko branje (angl. easy- to-read) so prirejena leposlovna in druga besedila, namenjena osebam, ki zaradi različnih razlogov težje berejo ali razumejo originalna besedila. Temeljijo na osnovni demokratični pravici, da ima »vsakdo pravico dostopa do kulture, literature in informacij v razumljivi obliki« (Smernice za lažje berljivo gradivo, 2007)

Seznam literature za lahko branje, ki se sproti dopolnjuje, je dostopen na povezavi: SEZNAM LITERATURE ZA LAHKO BRANJE.

 

Skip to content