Poslovnik čitalnice

Poslovnik čitalnice

  • Čitalnico lahko uporabljajo uporabniki in člani knjižnice. Svojo člansko ali uporabniško izkaznico z urejenim članstvom morajo pokazati knjižničarju pri izposojevalnem pultu. Na zahtevo knjižničarja se je obiskovalec dolžan izkazati tudi z osebnim dokumentom.

  • Čitalnica je namenjena branju, učenju, pisanju, brskanju po različnih virih informacij.

  • Čitalniškega gradiva ne izposojamo na dom.

  • Rezervacija čitalniških sedežev in čitalniškega gradiva ni mogoča.

  • Čitalniško gradivo je mogoče fotokopirati ob upoštevanju Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Cena fotokopije je določena v ceniku za tekoče leto.

  • Knjižnično gradivo, ki ga uporabnik prinese iz izposoje, knjižničnih polic in knjižničnih stojal in še ni evidentirano, je potrebno pokazati knjižničarju za čitalniško izposojo.

  • Uporabniki osebnih računalnikov morajo upoštevati Pravila za uporabo osebnih računalnikov.

  • V čitalnici morata vladati red in tišina. V prostorih ni dovoljeno glasno govorjenje, kajenje, malicanje, spanje, motenje drugih bralcev ter neprimerno vedenje. Uporaba mobilnih telefonov in drugih motečih aparatov ni dovoljena.

  • Ob kršitvi poslovnika čitalnice mora uporabnik po opozorilu knjižničarja zapustiti čitalnico.

Skip to content