Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je knjižnična storitev, ki zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Našim uporabnikom omogoča uporabo gradiva iz drugih knjižnic, hkrati pa omogoča posredovanje gradiva iz našega knjižničnega fonda drugim knjižnicam v slovenskem knjižnično informacijskem sistemu.

Storitve medknjižnične izposoje so na voljo le članom Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.
S podpisom naročila uporabnik – član Knjižnice Antona Sovreta – zagotavlja kritje stroškov, ki nastanejo ob medknjižnični izposoji.
Ob prevzemu dokumenta je naročnik dolžan poravnati nastale stroške medknjižnične izposoje.
Če se na obvestila o prispelem dokumentu naročnik ne odzove, je kljub temu dolžan poravnati nastale stroške medknjižnične izposoje.
Uporabnik, ki zamudi pri vračilu izposojenega dokumenta, lahko ogrozi nadaljnjo izposojo dokumentov pri dobaviteljici, zato bomo v prihodnje omejili uporabo izposojenih dokumentov le na čitalnico ali bomo, v skrajnem primeru, z uporabnikom prekinili sodelovanje v medknjižnični izposoji.

Obveščanje
O prispetju dokumenta vas bomo obvestili na način, ki vam najbolj ustreza.

Dobavni roki
Običajni dobavni roki so, glede na možnosti dostave dokumenta, od 2 do 14 dni. V izjemnih primerih (kadar je dokument izposojen ali težko dosegljiv) ustrezno dalj časa. Ob prekoračitvi predvidenih rokov dobave povprašajte o vzroku zamude.

Postopki za naročila :
Naročila sprejemamo na naslednje načine:

 • z elektronsko pošto

 • osebno

 • z navadno pošto

 • preko faxa

Bibliografski podatki iskanega dela naj bodo čim bolj popolni. Pravilni podatki prispevajo h krajšemu dobavnemu roku. Zaželen je podatek o nahajališču gradiva, ni pa obvezen.

Postopek izposoje
Izposojevalni rok dokumenta določa dobaviteljica.
Izposojevalni rok za izposojeni dokument je naveden na spremnem gradivu dokumenta.
Izposojeni dokument je potrebno vrniti z vsem spremnim gradivom in pravočasno; dobaviteljica ob prekoračitvi izposojevalnega roka določi zamudnino, ki jo mora poravnati končni uporabnik.
Izposojeni dokument se lahko praviloma uporablja le v naši čitalnici (izjeme določa dobaviteljica) in v skladu z avtorsko pravico.

Pogoji posredovanja gradiva
V medknjižnični izposoji se izposoja gradivo, pri katerem ni posebnih zadržkov za normalno izposojo in je v skladu s predpisi o avtorskem pravu.
Knjižnica ne izposoja:

 • rokopisov

 • redkih in dragocenih knjig

 • priročnikov, ki se uporabljajo samo v prostorih knjižnice

 • tekočih letnikov časopisov in časnikov

 • gradiva, ki je obvezno za osnovnošolsko in srednješolsko branje

 • knjižničnega gradiva, ki je zaradi velikosti in teže neprimerno za pošiljanje

 • neknjižnega gradiva

Rok izposoje
Rok izposoje je odvisen od vrste knjižničnega gradiva.
Podaljšanje medknjižnično izposojenega gradiva je možno le v izjemnih primerih. Zanj je potrebno prositi pravočasno, pred iztekom roka izposoje.

Plačilo
Vse storitve izvajamo v skladu z veljavnim cenikom storitev Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik.

Skip to content