Podaljšanje, rezervacije

Podaljšanje, rezervacije

Izposojeno gradivo je mogoče podaljšati osebno ali po telefonu največ dvakrat. Podaljšanje je mogoče tudi preko spletne storitve »moja knjižnica« z geslom, ki vam ga dodeli knjižničarka pri izposojevalnem pultu. Podaljšanje je potrebno pred potekom izposojevalnega roka. Knjižničar sme podaljševanje omejiti v primeru povpraševanja gradiva za domače branje, bralno značko,…
Izposojevalne dobe ni mogoče podaljšati, če je gradivo na seznamu rezervacij. Knjižničnemu gradivu, za katerega je član dobil opomin, ni mogoče podaljšati izposojevalne dobe.
Knjižnično gradivo je mogoče rezervirati osebno, po telefonu ali preko spletne storitve »moja knjižnica« z geslom, ki vam ga dodeli knjižničarka pri izposojevalnem pultu. Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu je lahko telefonsko ali po elektronski pošti. Gradivo čaka na bralca tri dni po obvestilu. Po tem roku gradivo vrnemo v izposojo.

Skip to content