Pravila za uporabo računalniške opreme

Pravila za uporabo računalniške opreme

1. Računalniška oprema je namenjena:
uporabi programske opreme, ki je nameščena na računalnikih ter pregledovanje in uporabo virov dostopnih preko interneta.
Uporaba drugih aplikacij ni dovoljena. Parametrov in nastavitev ni dovoljeno spreminjati.

2. Način uporabe:
obvezna je predhodna najava / vpis pri knjižničarju,
čas uporabe je praviloma omejen na 1 uro, glede na potrebe lahko knjižničar čas uporabe še omeji,
uporaba računalnika je brezplačna, tiskanje se zaračunava po ceniku,
število istočasnih uporabnikov na enem računalniku lahko knjižničar omeji.

3. Uporabniki :
Računalniško opremo lahko uporabljajo samo člani in uporabniki knjižnice, ob predložitvi članske ali uporabniške izkaznice.
V času dela na računalniku morajo pustiti izkaznico pri knjižničarju in so materialno odgovorni za vse strojne in programske okvare.
Uporabniki morajo upoštevati čitalniški red.
Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe medijev, ki jih uporabniki uporabljajo pri delu z osebnimi računalniki (diskete, spominske kartice, USB ključe, CD plošče in podobno).
Uporabnikom ni dovoljeno pregledovanje moralno spornih spletnih strani.

4. Ob neupoštevanju pravil lahko knjižničar omeji uporabo računalnika.

Skip to content