Izposojevalni rok

  • Knjižno gradivo
  • Knjige: 14 dni
  • Periodika: 5 delovnih dni
  • Neknjižno gradivo
  • DVD: 5 delovnih dni
  • CD plošče: 5 delovnih dni
  • CD-ROM-i: 5 delovnih dni
  • Jezikovni tečaji: 4 tedne
  • Igrače: 5 delovnih dni
  • Bralnik: 14 dni


Knjižnično gradivo izposoja knjižnica na dom ali v čitalnici.
Knjižnično gradivo iz priročne zbirke se uporablja le v čitalnici.
Knjižnično gradivo si lahko izposojajo samo člani knjižnice.
Zadnje številke serijskih publikacij se ne izposojajo na dom.

Skip to content