Disleksija

KAJ JE DISLEKSIJA?

Disleksija (dyslexia) je stanje, pri katerem se kljub povprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo težave pri branju, pisanju in črkovanju. Težave so nevrološko pogojene ter se pokažejo pri pridobivanju in zavedanju maternega jezika.

KAKO LAHKO POMAGAMO KNJIŽNIČARJI?

  • Knjižničarji se pri svojem delu dnevno srečujemo s starši, ki pri svojih otrocih opazijo prve znake disleksije in iščejo nasvete.
  • Pomagamo jim pri iskanju primernih knjig. Ni vseeno, kakšne knjige ponudimo takšnim otrokom. Zadostiti morajo namreč nekaterim kriterijem, ki jim omogočajo lažje spopadanje z besedilom.
  • Dislektiki in drugi posamezniki, pri katerih so prisotne bralne težave, nikakor ne smejo biti prikrajšani za bralne užitke. Nudimo jim primerne strokovne in leposlovne knjige.
  • Ni pomembno, koliko ti otroci preberejo, pomembno je, da vsak dan vsaj malo berejo. Pet minut je za začetnike povsem dovolj.

 

APLIKACIJA KOBI – UČNI PRIPOMOČEK ZA UČENJE BRANJA

  • S KOBI-jem lahko besedilo enostavno preslikamo iz knjige na tablico, črke pa nato poljubno obarvamo, zamenjamo pisavo ali jih spremenimo v velike tiskane. Individualno preoblikovanje besedila je zelo koristno za otroke z bralnimi težavami, saj urejanje po želji omogoča bolj tekoče in pravilno branje ter razumevanje prebranega. Poleg tega aplikacija omogoča pretvorbo besedila v govor in pomaga otrokom, da se seznanijo z neznanimi besedami, obenem pa pokaže število prebranih besed, s čimer jih nagradi in spodbudi.

Več podatkov dobite na spletni strani https://kobiapp.io/sl/

 

DRUŠTVO BRAVO

BRAVO je društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Glavni namen društva je pomagati otrokom in mladostnikom (učencem, dijakom, študentom) s specifičnimi učnimi težavami tako, da nudi oporo staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem, da bodo:

  • ustvarili optimalne pogoje za izobraževanje otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
  • organizirali in spodbujali dejavnosti, ki omogočajo optimalni intelektualni, emocionalni in socialni razvoj otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
  • pospeševali razvoj instrumentov za preverjanje sposobnosti, spretnosti in veščin ter razvoj terapevtskih oblik dela z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami,
  • pomagali uresničevati zakonsko določene pravice na področju specifičnih učnih težav.

Več podatkov dobite na spletni strani www.drustvo-bravo.si.

ČLANEK: Disleksija: Težave pri branju, pisanju in črkovanju

 

Skip to content