Projekti

SAMOSTOJNI PROJEKTI

 • Bralna značka za odrasle Hrastničani beremo

  S projektom Hrastničani beremo ponujamo odraslim uporabnikom seznam kvalitetnega leposlovnega gradiva slovenskih in tujih avtorjev.

 • Poletni festival hrastniške knjižnice

  Festival poteka konec junija, ko se v treh dneh odvijejo kulturni dogodki, vsebinsko prepleteni z ustvarjalnostjo, inovativnostjo, umetnostjo, zabavo, izobraževanjem, informiranjem in glasbo.

 • Bralni krožek za odrasle

  Krožek je bil ustanovljen 8. aprila 2010. Poteka v manjši skupini, enkrat mesečno ob torkih, ob 19h v prostorih knjižnice.

 • Obisk knjižničarke v vrtcu

  Knjižničarka od leta 1997 enkrat na mesec obiskuje otroke v vsaki enoti Vrtca Hrastnik.

 • Izposoja na dom

  Z izposojo na domu želimo vsem občanom, ki bi želeli brati oziroma obiskovati knjižnico, vendar zaradi bolezni ali starosti ne morejo priti do knjižnice, omogočiti dostavo gradiva na dom.

 • Kufe klub

  Projekt je namenjen uporabnikom knjižnice, ki imajo veselje do branja, pisanja, pripovedovanja, poslušanja, raziskovanja, so vedoželjni, ustvarjalni …

 • Bralni krožek za odrasle v Domu starejših Hrastnik

  Bralni krožek je namenjen oskrbovancem Doma starejših Hrastnik.

 • F.U.L. K.U.L. knjižnica

  (F. fantazija branja U. užitek L. listanje K. knjiga U. ustvarjanje L. ležalnik)

 • Hrastkova potujoča knjižnica

  Projekt je namenjen spodbujanju branja in bralne kulture (obiskovanje knjižnice) in razvijanju bralne pismenosti.

PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

 • Priporočamo!

  Priporočamo! je skupen projekt splošnih knjižničarjev Celjske in Zasavske regije. Vsak mesec izberejo in preberejo dobro in zanimivo knjigo, katero priporočajo uporabnikom.

 • Dobreknjige.si

  Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljajo vse slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z bralkami in bralci.

 • Rastem s knjigo

  Nacionalni projekt Rastem s knjigo oziroma vsakemu sedmošolcu knjigo v roke, ki ga knjižnice izvajajo skupaj z Javno agencijo za knjigo v sodelovanju z delovno skupino, ki vključuje predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL, Zavoda RS za šolstvo, Združenja splošnih knjižnic, Sekcije šolskih knjižnic pri ZBDS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev.

 • Mega kviz

  Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije. Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji.

 • Kamra

  Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne. Kamra jim daje v uporabo brezplačno infrastrukturo in usposablja nove partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni obliki preko svetovnega spleta. Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega. Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Zbirke lahko komentirajo ali si oblikujejo svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami. Portal Kamra upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je sedež regijskih uredništev, in Združenjem splošnih knjižnic. Vsebine portala Kamra so od marca 2010 dostopne tudi preko evropske digitalne knjižnice, Europeane, http://europeana.eu.

Skip to content