Ljubice in kraljice je verodostojna zgodovinska beležka o nekaterih najvplivnejših ženskah s francoskih in drugih evropskih dvorov;  ki so v enaki meri krojile svetovno in evropsko zgodovino kot marsikateri vladar, kralj, politik ali vojščak. Zastavljena kot intimna dnevniška izpoved iz zakulisja kraljevskih hiš ter fascinanten roman o življenju, ljubezni, sovraštvu, spolnosti, materinstvu, kulturi, veri in politiki, pokaže zgodovinske plati, ki so trajno zaznamovale tudi naš skupni prostor in čas.