Obveščamo vas, da lahko morebitne nastale terjatve poravnate sedaj tudi preko spletnega servisa COBISS+ “Moja knjižnica” . Za prijavo potrebujete številko izkaznice in geslo.

Po prijavi v “Mojo knjižnico” izberete menu Dolgovi, omejitve

S klikom na gumb € Spletno plačilo se vam odprejo možnosti plačila (kreditna kartica, NlbKlik itd.)

Skip to content