mCOBISS vam omogoča dostop do informacij v več kot 400 slovenskih knjižnicah. Kadar koli in od koder koli.

Poiščite in rezervirajte knjigo, revijo, časopis, DVD. Podaljšajte rok izposoje. Poglejte, kaj berejo drugi. Izdelajte si seznam priljubljenih knjig in ga delite z drugimi. Poglejte lokacijo knjižnice na zemljevidu in navodila za pot do knjižnice.

mCOBISS omogoča:
iskanje gradiva
pregled izposojenega gradiva in podaljšanje roka izposoje
rezervacijo gradiva, pregled in preklic rezervacij
pregled zgodovine izposoj
pregled dolgov in omejitev
prejemanje e-obvestil
iskanje/pregledovanje informacij o knjižnicah
prikaz lokacije knjižnic na zemljevidu in navodil za pot do zbrane knjižnice*
pregled najbolj branih knjig
izdelovanje svojega seznama priljubljenih knjig*
odčitavanje črtnih kod (ISBN in ISSN)*
hranjenje uporabniškega profila (priljubljenih knjižnic in vpisnih podatkov)*
posredovanje informacij o gradivu*

* funkcionalnost je na voljo le v aplikacijah za Android ali iOS

 

 

Skip to content