Domoznanstvo na spletu

 

Portal Kamra

Portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva kot jih na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne organizacije. S koordiniranim sodelovanjem partnerskih institucij na območju regij so informacije dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so za določena področja najbolj kompetentne. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik pri projektu sodeluje od leta 2011, ko je preko izobraževanj in usposabljanj v Osrednji knjižnici Celje postala kreatorka vsebin portala.

Digitalne zbirke hrastniške knjižnice:
Anton Sovre in Šavna Peč
Rokopisi Filipa Orožna iz Hrastnika

Spletni biografski leksikon Celjskozasavski.si

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja je spletni vzajemni biografski leksikon znanih prebivalcev, ki živijo ali so živeli na območju upravnih enot Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi in Žalec. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile na tem območju rojene, so tukaj živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, gospodarstveniki, politiki, športniki itd. Leksikon je zaživel jeseni 2013, ko so bila vanj vnesena prva imena. Zbirka imen in podatkov ni zaključena, saj se vseskozi dopolnjuje.

Biografska gesla hrastniške knjižnice

 

Premična zbirka knjižnice

 

 

Premična zbirka knjižnice