Premična zbirka Podkraj

 

Premična zbirka knjižničnega gradiva Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik v novem družbenem objektu KS Steklarna v naselju Podkraju.

Premične zbirke so potujoče zbirke knjig, ki vključujejo leposlovno in strokovno gradivo z različnih področij in žanrov. V premični zbirki je 675 knjig iz knjižničnega fonda hrastniške knjižnice, katere bomo 2 do 3 x letno zamenjali. Zbirko smo v prostore družbenega objekta v Podkraju namestili 05. novembra 2013. Literatura je dostopna vsem našim uporabnikom in našim članom, evidenco izposoje pa vodimo preko vzajemne baze Cobiss.

Premična zbirka je za uporabnike odprta

vsak torek dopoldne od 08.00 do 10.00.

V mesecu juliju in avgustu je premična zbirka ZAPRTA.

INFO: 040 175 886

Premična zbirka knjižnice

 

Skip to content