Album Franc Saleški Finžgar – vera v resnico, lepoto in pravico je posvečen 150. obletnici pisateljevega rojstva (1871–1962). Njegova kulturna in družbena dejavnost je daleč presegla njegovo duhovniško poslanstvo, med slovensko predvojno in povojno kulturno elito se ni vpisal le kot pisatelj, ampak tudi kot urednik, publicist, založnik in ustanovni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Biografijo, ki je spletena od otroštva, preko šolanja ter študija in njegovih številnih duhovniških službovanj, je Mihael Glavan povezal z analizo njegove leposlovne ustvarjalnosti. Finžgarjevo dinamično življenje pa še dodatno ilustrirajo nove zgodbe in pojasnila iz družinskega izročila, ki jih je, skupaj s spominskim pričevanjem, prispeval Janez Bogataj. Finžgar je v svojem izvirnem literarnem ustvarjanju prehodil pot od mladostne narodopisne ljudske in zgodovinske proze k psihološko, estetsko in socialno angažirani žlahtni slovenski ljudski povesti in drami. To pot skuša vsaj v obrisih ilustrirati izbor iz njegovih besedil v albumu: Oranže in citrone, Divji lovec, Pod svobodnim soncem, Dekla Ančka, Razvalina življenja … Odlomki vabijo k ponovnemu branju Finžgarjevih celotnih izvirnih del. Album je bogato dokumentiran z več kot dvesto fotografijami. Tako v biografiji kot slikovnem gradivu se nam razkriva tudi marsikatera še neznana ali na novo spoznana podoba Franca Saleškega Finžgarja.