Roman Praznovanje se kot družbenozgodovinska analiza in interpretacija izkušnje nekdanjega sistema navezuje na Peršakova romana Usedline (2013) in Preobrazbe (2017), hkrati pa razlikuje od njiju, saj nima avtobiografske osnove. Je življenjska zgodba glavnega junaka in hkrati družinska kronika, ki zaobjame skoraj celo stoletje ter enakopravno oriše tudi osebnosti in usode še vrste družinskih članov ali prijateljev glavnega junaka.

Literarna freska izpostavlja različne poglede na dogajanje v družini in skupnosti, čeprav je v ospredje postavljena zlasti zgodba glavnega junaka, ki jo odločilno zaznamuje njegova mladostna izkušnja vključitve v boj proti okupatorjem Slovenije v času druge svetovne vojne. Ta izkušnja ni tipična in ni opredeljena z ideološkimi vidiki, temveč predvsem z vidikom ogroženosti naroda in morda tudi z individualiziranim čutom za pravičnost in človekove pravice.