Izposoja

Izposojevalni rok

 • Knjižno gradivo
 • Knjige: 14 dni
 • Periodika: 5 delovnih dni
 • Neknjižno gradivo
 • DVD: 5 delovnih dni
 • CD plošče: 5 delovnih dni
 • CD-ROM-i: 5 delovnih dni
 • Jezikovni tečaji: 4 tedne
 • Igrače: 5 delovnih dni


Knjižnično gradivo izposoja knjižnica na dom ali v čitalnici.
Knjižnično gradivo iz priročne zbirke se uporablja le v čitalnici.
Knjižnično gradivo si lahko izposojajo samo člani knjižnice.
Zadnje številke serijskih publikacij se ne izposojajo na dom.

Podaljšanje, rezervacije

Izposojeno gradivo je mogoče podaljšati osebno ali po telefonu največ dvakrat. Podaljšanje je mogoče tudi preko spletne storitve »moja knjižnica« z geslom, ki vam ga dodeli knjižničarka pri izposojevalnem pultu. Podaljšanje je potrebno pred potekom izposojevalnega roka. Knjižničar sme podaljševanje omejiti v primeru povpraševanja gradiva za domače branje, bralno značko,…
Izposojevalne dobe ni mogoče podaljšati, če je gradivo na seznamu rezervacij. Knjižničnemu gradivu, za katerega je član dobil opomin, ni mogoče podaljšati izposojevalne dobe.
Knjižnično gradivo je mogoče rezervirati osebno, po telefonu ali preko spletne storitve »moja knjižnica« z geslom, ki vam ga dodeli knjižničarka pri izposojevalnem pultu. Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu je lahko telefonsko ali po elektronski pošti. Gradivo čaka na bralca tri dni po obvestilu. Po tem roku gradivo vrnemo v izposojo.


Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je knjižnična storitev, ki zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Našim uporabnikom omogoča uporabo gradiva iz drugih knjižnic, hkrati pa omogoča posredovanje gradiva iz našega knjižničnega fonda drugim knjižnicam v slovenskem knjižnično informacijskem sistemu.

Storitve medknjižnične izposoje so na voljo le članom Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik.
S podpisom naročila uporabnik – član Knjižnice Antona Sovreta – zagotavlja kritje stroškov, ki nastanejo ob medknjižnični izposoji.
Ob prevzemu dokumenta je naročnik dolžan poravnati nastale stroške medknjižnične izposoje.
Če se na obvestila o prispelem dokumentu naročnik ne odzove, je kljub temu dolžan poravnati nastale stroške medknjižnične izposoje.
Uporabnik, ki zamudi pri vračilu izposojenega dokumenta, lahko ogrozi nadaljnjo izposojo dokumentov pri dobaviteljici, zato bomo v prihodnje omejili uporabo izposojenih dokumentov le na čitalnico ali bomo, v skrajnem primeru, z uporabnikom prekinili sodelovanje v medknjižnični izposoji.

Obveščanje
O prispetju dokumenta vas bomo obvestili na način, ki vam najbolj ustreza.

Dobavni roki
Običajni dobavni roki so, glede na možnosti dostave dokumenta, od 2 do 14 dni. V izjemnih primerih (kadar je dokument izposojen ali težko dosegljiv) ustrezno dalj časa. Ob prekoračitvi predvidenih rokov dobave povprašajte o vzroku zamude.

Postopki za naročila :
Naročila sprejemamo na naslednje načine:

 • z elektronsko pošto

 • osebno

 • z navadno pošto

 • preko faxa

Bibliografski podatki iskanega dela naj bodo čim bolj popolni. Pravilni podatki prispevajo h krajšemu dobavnemu roku. Zaželen je podatek o nahajališču gradiva, ni pa obvezen.

Postopek izposoje
Izposojevalni rok dokumenta določa dobaviteljica.
Izposojevalni rok za izposojeni dokument je naveden na spremnem gradivu dokumenta.
Izposojeni dokument je potrebno vrniti z vsem spremnim gradivom in pravočasno; dobaviteljica ob prekoračitvi izposojevalnega roka določi zamudnino, ki jo mora poravnati končni uporabnik.
Izposojeni dokument se lahko praviloma uporablja le v naši čitalnici (izjeme določa dobaviteljica) in v skladu z avtorsko pravico.

Pogoji posredovanja gradiva
V medknjižnični izposoji se izposoja gradivo, pri katerem ni posebnih zadržkov za normalno izposojo in je v skladu s predpisi o avtorskem pravu.
Knjižnica ne izposoja:

 • rokopisov

 • redkih in dragocenih knjig

 • priročnikov, ki se uporabljajo samo v prostorih knjižnice

 • tekočih letnikov časopisov in časnikov

 • gradiva, ki je obvezno za osnovnošolsko in srednješolsko branje

 • knjižničnega gradiva, ki je zaradi velikosti in teže neprimerno za pošiljanje

 • neknjižnega gradiva

Rok izposoje
Rok izposoje je odvisen od vrste knjižničnega gradiva.
Podaljšanje medknjižnično izposojenega gradiva je možno le v izjemnih primerih. Zanj je potrebno prositi pravočasno, pred iztekom roka izposoje.

Plačilo
Vse storitve izvajamo v skladu z veljavnim cenikom storitev Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik.


Zamudnina in opomini

V primeru, da član gradiva ne vrne pravočasno, mora plačati stroške zamudnine po veljavnem ceniku.
Po 7 dneh od predvidenega roka za vračilo knjižnica izdela prvi opomin, drugega in tretjega pa v presledkih po 14 dni.
Član prejme opomin po pošti.

Skip to content