ŠESTDESET LET HRASTNIŠKE KNJIŽNICE

Hrastniška knjižnica je bila ustanovljena z odlokom Občinskega ljudskega odbora Hrastnik maja leta 1960. S tem je dal odbor razdrobljenim knjižnicam po občini višjo organizacijsko obliko in prevzel skrb za boljšo materialno pomoč. Začetki knjižničarstva segajo sicer v  19. stoletje, ko so zavedni Slovenci na Dolu pri Hrastniku ustanovili Bralno društvo, v Hrastniku pa leta 1906 Narodno čitalnico, kjer so poleg več dejavnosti tudi zbirali knjige, ki so jih posojali predvsem svojim članom.

Ob obletnici v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik vabimo vse občane, da pogledate po svojih arhivih in nam posredujete kakršnokoli gradivo, ki se nanaša na knjižnico ali knjižničarstvo v naši občini. Veseli bomo tudi, če nam posredujete kakšno anekdoto ali spomine na knjižnico, lahko v besedi ali rimi.

Gradivo (fotografije, slike, spomine, anekdote, verze, predmete) prinesite ali pošljite po navadni pošti na naslov Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik (vrnjene boste dobili v roku sedmih dni) ali pa jih pošljite na elektronski naslov knjiznicahra@hra.sik.si.

 Zbiranje gradiva bo potekalo od 1. junija 2020 do 31. avgusta 2020.

Pridružite se akciji in nam pomagajte ohraniti našo skupno preteklost!