Zaposleni

Direktorica
mag. Mateja Planko, univ. dipl. bibl.
mateja.planko@hra.sik.si

Bibliotekarka
Ana Černuta Deželak, univ. dipl. bibl. in prof. zgod.
ana.cernutadezelak@hra.sik.si

Višja knjižničarka
Tanja Butara
tanja.butara@hra.sik.si

Knjižničarka
Mateja Podlogar
mateja.podlogar@hra.sik.si

Knjižničarka
Irena Mustač
irena.knjiznica@gmail.com

Ekonom
Stanka Zupančič

Premična zbirka knjižnice