Bralni krožek za odrasle v Domu starejših Hrastnik

Vodja projekta: Tanja Butara

V letu 2018 smo uvedli nov projekt Bralni krožek za oskrbovance Doma starejših Hrastnik. Skupina bralnega krožka se bo dobivala enkrat mesečno, ob predhodni najavi.  V večnamenskih prostorih  Doma starejših Hrastnik bo knjižničarka brala kratko prozo, novele ali krajše zgodbe. Skupina bo tvorila starostnike, ki sami ne zmorejo brati, a radi poslušajo.