Priročnik je napisan brez strokovnih namenov, je le prikaz avtoričinih dolgoletnih izkušenj in spoznanja, da klasično učenje – polnjenje glave s podatki – ne zadostuje več zahtevam modernega časa. Računalnik je postal mnogo boljše skladišče znanja kot človekova glava, zato moramo učenca usposobiti za sprejemanje, poenostavljanje, urejanje, obvladovanje in uporabo znanja. Ne smemo ga zato pustiti, da se uči kot ve in zna. Da pa bi mu pri njegovem šolskem delu doma lahko pomagali, tudi starši potrebujemo neko znanje. Najvažneje pa je vedeti, da je kljub vsej modernosti današnjega časa naš otrok še vedno otrok in da pri njem še vedno velja staro pravilo: na srček potrkaj, da ti glavo odpre!