Zdravstveni dom Radeče je v preteklem letu osvojil zmagovalno nagrado HRM projekta za dobro in učinkovito ravnanje z ljudmi pri njihovem delu. Franci Čeč je direktor ZD, ki se je sočil s krizo
krajevnega zavoda, ko je med občani zavladalo nezaupanje v zdravstveni sistem in pokazal, da se vse da, če obstaja prava volja in vizija. Pokazale so se velike izboljšave, zadovoljni pacienti, zdravstveno osebje pa dela z večjim veseljem in motivacijo. Prav za to področje je Franci Čeč prejel nagrado. Uspešno je preoblikoval vlogo vodje iz predvsem pravno-administrativne v bolj razvojno usmerjeno vodenje, kar se kaže v tem, da zaposleni doživljajo občutek srečnosti na delovnem mestu.

Vabljeni na predavanje!